GEDRAGSPATROON VERMISTE PERSONEN, CANADA
Oorspronkelijk door; Dr Ken Hill, Managing the Lost Person Incident. 

Uit het Duits vertaald en gepubliceerd met toestemming van de RettungsHunde Staffel Bielefeld. 
Vertaling Petra en Kees Franken (RHWW) 

(Om het artikel te printen, kunt U de Rechter muistoets gebruiken en een printopdracht geven)

 • Kinderen 1-3 jaar
  Kinderen in deze leeftijd zijn zich er niet van bewust verdwaald te zijn. Het vermogen zich te oriŽnteren is niet aanwezig. Ze lopen doelloos rond en zoeken ergens een plaats om te slapen:
  - in een huisje
  - onder struiken
  - onder een overhangende rots
  - onder een picknicktafel

 • Kinderen 3-6 jaar
  Kinderen op deze leeftijd zijn mobieler en in de gelegenheid grotere afstanden af te leggen dan kinderen tot 3 jaar. Zij weten dat ze verdwaald zijn en proberen over het algemeen weer naar huis of in een vertrouwde omgeving terug te keren. Ze hebben bepaalde interesses, volgen misschien een dier of oudere kinderen of gaan simpelweg op 'ontdekkingstocht'. Als ze moe zijn proberen ze een geschikte slaapplaats te vinden. Velen zijn al gewaarschuwd voor 'vreemden'. Dat kan tot gevolg hebben dat zij mogelijkerwijs niet antwoorden als door een begeleider van een reddingshond hun naam genoemd wordt.

 • Kinderen 6-12 jaar
  Hun mogelijkheid de weg terug te vinden en hun oriŽnteringsvermogen zijn duidelijk beter ontwikkeld. Ze zijn over het algemeen goed georiŽnteerd in de buurt van hun huiselijke omgeving, maar kunnen de weg niet terugvinden in een vreemde omgeving en zijn dan verward. Ze lopen met opzet weg om een mogelijke straf te vermijden, aandacht te krijgen of uit trots. Om welke redenen ook reageren ze niet (met opzet of door shock) als ze geroepen worden. Vaak brengt het donker ze ertoe hulp te accepteren en zich te laten vinden. Kinderen van deze leeftijd hebben dezelfde problemen en angsten als volwassenen, ze voelen zich sterker overgeleverd.
  De omstandigheden waaronder de kinderen verdwijnen tonen vaak aan dat de kinderen door hun ouders of andere volwassenen in een vreemde omgeving terecht zijn gekomen.

 • Personen ouder dan 65 jaar
  Verdwenen personen in deze leeftijd leiden vaak aan seniliteit of ziekte van Alzheimer. Ze volgen gemakkelijk een plotselinge stemming of inval. Hun oriŽntering ligt meer in de verleden tijd dan in het heden. Ze verliezen gemakkelijk het overzicht en gedragen zich als kinderen. De lichamelijk actievere personen onder hen geven zich beter uit dan ze zijn en zijn licht prikkelbaar. Dit kan tot hartproblemen of andere gezondheidscomplicaties lijden. Vaak verzwaren vermindering van zien en horen het terugvinden van de oudere mensen.

 • Geestelijk gehandicapte personen
  Zij gedragen zich eigenlijk als kinderen van 6 tot 12 jaar. Over het algemeen reageren ze niet als ze aangesproken worden. Vaak verstoppen ze zich uit angst of vrees voor onweer in hutten, struikgewas e.a. Zeer vaak verblijven ze dagenlang in dezelfde verstopplaats. Normaal gesproken zijn ze lichamelijk gezond maar kunnen zich zelf niet helpen. 

 • Verzamelaars van aardbeien, paddestoelen enz.
  Hun doel is in een bepaald gebied te blijven. Normaliter hebben zij geen grote voorraden of een overlevingsuitrusting bij zich. Ze zijn met goed weer begonnen en dragen dienovereenkomstig lichte kleding. Hun aandacht richt zich op de grond. Ze verdwalen als het gebied verandert en moeilijk en onoverzichtelijk wordt. Bij pogingen weer bekend gebied te bereiken, verwijderen ze zich echter steeds verder door gebrek aan oriŽntering. Deze omstandigheden leiden in grote bosgebieden vaak tot een geringe overlevingskans.

 • Vertwijfelde personen (personen zonder hoop)
  De meeste van hen zoeken de eenzaamheid op. In het algemeen reageren ze niet op speurteams. Ze voelen zich gestoord in hun wens naar eenzaamheid. Toch verwijderen ze zich niet al te ver van bewoond gebied. Zeer vaak tref je hen aan in de buurt van bekende recreatieplekken:
  - een meer of een landschappelijk bekoorlijke berg
  - punten met mooi uitzicht
  - zeer zelden worden deze personen in kreupelhout gevonden

 • Wandelaars
  Over het algemeen volgen wandelaars een weg met een bepaald doel. Problemen met oriŽntering vinden pas plaats als het karakter van het landschap en de weg verandert en/of ze door het donker verrast worden:
  - aardverschuiving of lawine op het wandelpad
  - wandelpad niet meer duidelijk herkenbaar
  - wandelaar is plotseling ingesneeuwd b.v. in de lente
  - onduidelijke of afwezigheid van uitgetekende kruisingen

  Leden van wandelgroepen zijn vaak zeer verschillend getraind. Dat kan ertoe leiden dat een persoon terugvalt en verdwaald. Het afsnijden van bochten in wandelwegen leidt vaak tot verlies van oriŽntatie. Wandelaars volgen dan een verkeerde weg of een verkeerde loop van een beek. Ze zijn afhankelijk van wegwijzers of gemarkeerde wandelroutes. 

  De uitslag van een evaluatie van 500 gevallen van vermissing was als volgt:
  46% volgde een wandelpad waarbij een groepslid verdwaalde. Rivier- of beekbeddingen waren vaak de gebruikte wandelweg. Een aanzienlijk aantal personen ging dwars door het landschap.
  43% van de vermiste personen konden zichzelf helpen en vonden de weg terug.
  54% van de vermiste personen ging bergafwaarts.
  20% van de vermiste personen bleef op gelijke hoogte.
  25% van de vermiste personen ging bergopwaarts.
  34% van de vermiste personen werd in een omtrek van 2 km gevonden vanaf de plaats waarop ze het laatst gezien waren.
  90% van de vermiste personen die 24 uur of minder weg waren konden binnen 24 uur gevonden worden.
  De zoek-snelheid bedroeg 3 km per uur.
  33% van de vermiste personen wandelden ook 's nachts.
  De vermiste personen waren over het algemeen voor de opsporingsgroepen goed aanspreekbaar.
  De vermiste personen waren meestal jong en in goede psychische toestand, maar vooral slecht voorbereid.

 • SkiŽrs
  De meesten zijn jong, meestal onder de 35 jaar.
  Allemaal zijn ze in een goede fysische en psychische toestand.
  Een derde had 'veel' ervaring en velen hebben 'enige' ervaring.
  SkiŽrs zijn over het algemeen goed uitgerust en doelmatig gekleed.

  De evaluatie van 87 vermissingen laat het volgende gedragspatroon zien:
  60% had op enigerlei wijze aan overlevingstrainingen deelgenomen.
  De vermisten verweten hun moeilijke toestand over het algemeen op eigen fouten.
  Weersomslag speelde bij 33% een belangrijke rol, 20% werd door de duisternis verrast.
  De meeste vermisten verloren hun oriŽntatie en onderschatten de tijd en afstand van hun toer.
  20% van de vermisten bezat een slechte of geen kaart.
  Als ze hun oriŽntering verloren hadden volgden de meesten van hen wegen, paden of rivieren/beken.
  50% van de vermisten ging verder, ook nadat ze hun oriŽntatie verloren hadden.
  54% van de vermisten werd in een omtrek van 3 km van de PLS (Point Last Seen) gevonden.
  82-85% werd in een omtrek van 8 km gevonden.
  83% bleef niet langer dan 24 uur in beweging.
  30-40% bleef ook 's nachts in beweging.
  Allen reageerden op aanspreken van de reddingsteams.
  50% kon zich zelf redden.
  50% werd door de reddingsteams gevonden.

 • Overige vermisten
  De meeste vermiste personen zijn jonger dan 8 jaar of ouder dan 65 jaar.
  De meeste vermisten bevinden zich in een goede fysische toestand.
  65%-70% ook in een goede psychische toestand.
  De gebeurtenis werd over het algemeen zelf veroorzaakt.

  De evaluatie van 279 vermissingsgevallen toonde een volgend gedragpatroon:
  40%-50% was voldoende voorzien van uitrusting.
  45%-55% was doelmatig gekleed.
  30% was niet goed voor het doel gekleed.
  15% was verkeerd gekleed.
  De meeste van hen werden vermist terwijl er niet genoeg toezicht was of omdat ze zich van de groep verwijderden.
  Ze wandelden niet op gemarkeerde wegen, maar gaven er de voorkeur aan dwars door bossen/velden te gaan.
  50% volgde een weg of een rivier als ze vermist werden.
  De meeste vermisten communiceerden als ze gevonden werden.
  33% werd binnen een straal van 800 m vanaf PLS (Point Last Seen) gevonden.
  69% werd binnen een straal van 3 km vanaf PLS gevonden
  90% werd binnen een straal van 8 km vanaf PLS gevonden
  90% bewogen zich niet langer als 24 uur op terreinen
  30%-50% bewogen zich ook in de nacht op terreinen
                                                                          


Page published by

Updated: 22-jul-2001.
ēHome RHWW ē