ZOEKTOCHT NAAR VERMISTE NEDERLANDER
IN COCHEM - DUITSLAND.

(30 oktober 2009 - 5 november 2009)


Verslag van het RHWW inzetteam in Duitsland. (update: 24 november 2009)
 

Inleiding;
Op 9 september 2009 is de 55-jarige heer Dinjens uit Nijmegen voor het laatst gezien in Cochem (Duitsland).
Hij is verdwenen tijdens een uitstapje met een groep waarvan hij deel uitmaakte.
 
Donderdag - 29 oktober 2009;
Op het laatste moment, toch nog toestemming.

Vandaag is de goedkeuring ontvangen om te mogen zoeken naar de vermiste Nederlandse man. De inzet is tot stand gekomen in overleg met TROS Vermist, de familie van de vermiste man en de GGz Nijmegen.
Omdat dit weekend een trainingsbivak was gepland in de omgeving van Luik (B) is besloten dat in principe deze groep het weekend zal gaan zoeken in de omgeving van Cochem (D). Deze groep van de RHWW zal bestaan uit 21 vrijwilligers en 17 Reddingshonden.
Vanaf maandag zal de groep wat kleiner zijn en dan zullen 11 vrijwilligers en 10 reddingshonden doorzoeken tot het einde van de komende week indien de vermiste man nog niet is gevonden.
 
Vrijdag - 30 oktober 2009;
Reizen naar het ziekgebied in Duitsland.

Op vrijdag is de groep van in totaal 21 personen en 17 honden vertrokken richting Cochem Duitsland. Om 16.30 uur is de groep bij elkaar gekomen bij het huisjespark de Roompot. Na indeling van de huisjes is de inzetleiding richting de burcht in Cochem gegaan.
Hier hebben zij een gesprek gehad met de gids van de burcht. Deze heeft de groep van de GGz Nijmegen tijdens de vermissing rondgeleid. Zij heeft uitgelegd wat er die dag precies gebeurd is en heeft daarbij de juiste locaties aangewezen. Aan het einde van het gesprek heeft zij nog aangeboden dat wij altijd contact met haar konden opnemen bij problemen en vragen.
Op basis van de gegevens die we al in Nederland hadden ontvangen en hetgeen de gids ons heeft verteld hebben we een globale indeling gemaakt van het zoekgebied.
Zaterdag zal er nog een verkenning plaatsvinden van het voor het uiteindelijk vaststellen van het zoekgebied. Tijdens dit gesprek hebben de overige teamleden alle benodigde uitrusting en materialen gereed gemaakt. De vrijdagavond heeft verder in het teken gestaan van kaartstudie en briefing.
Vroeg naar bed omdat we de volgende dag weer op tijd op moeten.
 
Zaterdag - 31 oktober 2009;
De 1e zoekdag in Cochem.

Zaterdagmorgen om 06.30 uur opstaan, honden uitlaten en ontbijten.
Met een klein groepje op verkenning voor de laatste details van het gebied. Bij de locale VVV een wandelkaart aangeschaft om zodoende onze topografische kaart te perfectioneren. Navraag in het centrum leerde ons dat niemand bekend was met de vermissing en dat er ook geen posters waren verspreid, wat ons wel bevreemde.
Ook de locale brandweer was niet op de hoogte van de vermissing wat volgens zeggen wel standaard procedure is. Bij vermissingen spelen zij een rol in het afzoeken van gebieden.
Na bekend maken van de groepen en de zoekgebieden heeft de groep zich verplaatst richting de burcht. Daar aangekomen zijn we direct gestart met de zoekactie. Totaal was het team in vijf groepen opgedeeld met ieder een eigen zoekgebied. Omdat de heer Dinjens voor het laatst gezien is bij de ingang van de burcht zijn we daar gestart. Het terrein is erg geaccentueerd wat het zoeken vertraagt en bemoeilijkt. Diverse hellingen bestaan uit verticale rotswanden. Vanuit de burcht hebben we alle medewerking gehad zoals informatie over de vermissing en het openen van afgesloten terreinen. Het resultaat van het afgezochte gebied was aan het einde van de dag boven verwachting groot.
In twee aangrenzende zoekgebieden hebben meerdere honden verhoogde interesse getoond. Deze plaatsen zijn gemarkeerd met waypoints in de GPS. De tijd tussen de twee markeringen was bijna drie uur.
Bij het uitlezen van de GPS-en bleek, zoals al verwacht, dat deze twee punten in lijn met elkaar liggen. Hoewel deze interesse diverse oorzaken kan hebben (o.a. mensen in het terrein) worden deze morgen wederom gecontroleerd. Het tussenliggende gebied zal, voor zover mogelijk ook uitgebreid afgezocht worden.
Het afgezochte gebied wordt gelogd door GPS-en. Deze z.g. track wordt uitgelezen en in een topografische geprojecteerd. Hierdoor ontstaat en overzicht welk gebied is afgezocht.
Met deze gegevens worden de volgende dag de verschillende groepen ingepland en de gebieden die nog niet zijn afgezocht in beeld gebracht. Deze zullen voor zover mogelijk de volgende dag worden afgezocht. Door de geografische gesteldheid van het gebied en het gevaar daarbij voor mensen en honden ontkomen we er niet aan dat delen niet afgezocht kunnen worden. Ook deze zoekdag heeft enkele van deze gebieden. Deze zogenaamde blinde vlekken worden zichtbaar op de topografische kaarten.
Om 16.30 uur einde eerste zoekdag. De avond wordt gebruikt voor het verwerken van de verkregen informatie en gegevens.
 
Zondag - 1 november 2009;
De 2e zoekdag, er is een lichaam gevonden.
Ook vandaag was het voor de inzetgroep weer vroeg op. Er werd verder gegaan waar men zaterdag was gebleven. Nieuwe gebieden werden doorzocht en een gebied waar zaterdag honden aangaven werd verder uitgewerkt.
Omstreeks 12:00 uur kwam het bericht dat er een lichaam was gevonden. Daarop werd dit bij de Duitse Politie gemeld die vanaf Koblenz moest komen voor verdere afhandeling.
Het is echter nog niet duidelijk of het gevonden lichaam dat van de gezochte vermiste man is. Dit moet nog worden onderzocht d.m.v. DNA onderzoek. Er blijft nog een kleinere inzetgroep achter om zaken af te handelen.
 
Dinsdag - 3 november 2009;
De laatste twee dagen stonden in het teken van zaken af te handelen.
De afgelopen twee dagen moesten nog verscheidene zaken ter plaatse worden afgehandeld. Zo is er uitgebreid contact met de Duitse politie geweest. Maar er is ook contact geweest met de familie van de vermiste man. Op dit moment kan nog niet worden bevestigd dat het om de vermiste man gaat. Dit moet door het DNA onderzoek worden bevestigd.
Morgen gaat de inzetgroep de laatste zaken afronden en donderdagmorgen keren zij uit Duitsland terug.
 
Dinsdag - 24 november 2009;
Vandaag is de bevestiging ontvangen van het DNA onderzoek.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat het gevonden lichaam van de vermiste 55-jarige hr Dinjens is.
 


Namens de Stichting Reddingshonden RHWW uit Duiven wenst de inzetgroep; de familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe met de verwerking van het verlies van de heer Dinjens.


Het kasteel in Cochem aan de Moezel.


St. Reddingshonden RHWW
~ Home ~ ~ Sitemap ~ Disclaimer ~ Back ~ Top page ~

ROBUSTUS AB COLLABORARE DUM ZAMIA
Sterk door samenwerken tijdens vermissingen