Activiteiten 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |2004 |2003 |2002 |2001 |2000

December 1999; De Nieuwsbrief R.H.W.W. nr:5 is uitgebracht. In deze Nieuwsbrief voor leden, donateurs en sponsoren staan de volgende items; 1) Van de redactie, 2) Mededelingen van het bestuur, 3) Terugblik op het afgelopen jaar, 4) Leo aan het woord....., 5) De website en een "advertentie". 
Wilt U ook in aanmerking komen voor deze informatieve Nieuwsbrieven en daarbij ook de RHWW steunen? Meldt U zich dan aan als donateur. Zie hiervoor de sponsors/donateurs pagina.

November 1999;  In Wormerveer is door de RHWW een lezing gegeven voor brandweercommandanten.

Oktober 1999; Een viertal leden heeft het theoretische basisexamen gedaan. 

Oktober 1999; Op initiatief van duikers van ons ondersteuningsteam leek het hun toch wel noodzakelijk dat de "hondenmensen" ook maar eens onderwater moesten. Een 10-tal leden heeft onder leiding van PADI duikinstukteurs een introduktieduik gemaakt in open water bij Tienhoven en konden daar tot ongeveer 7 meter diepte duiken. Een byzondere ervaring (en weer een certificaat rijker) die de samenwerking met onze duikers tijdens inzetten zeker ten goede zal komen. Plannen om het volgend voorjaar de anderen daarmee kennis te laten maken liggen al klaar.

Oktober 1999; Demonstratie tijdens de Nationale Dierenshow in de Brabant hallen in Den Bosch in het kader van dierendag.

Gedurende het gehele weekend was een team van de RHWW aanwezig met een stand. Er werden gedurende het weekend verschillende demonstraties verzorgd met zowel ervaren honden als ook onervaren jonge honden.

September 1999; In Volendam is voor de brandweer aldaar een lezing verzorgd over het reddingshondenwerk.

September 1999; De RHWW heeft meegewerkt aan de open dag van de brandweer Amersfoort.

Augustus 1999; Eerste uitgave van de "Nieuwsbrief R.H.W.W." De opzet is dat deze nieuwsbrief 11 maal per jaar wordt uitgegeven voor de leden en het ondersteuningsteam. 5 maal per jaar gaat de nieuwsbrief ook naar de sponsors en donateurs.

Juni 1999; Het jaarlijkse bivak vond plaats in de buurt van Groesbeek vanaf vrijdag-namiddag t/m zondagmorgen hebben de leden van de RHWW met hun honden getraind. Op de zaterdag zijn er nog enkele examens afgelegd. Frank met Benja en Bianca met Smokey slaagden voor het RH1 examen. Zondagmiddag is er voor het merendeel van de honden nog een kennismaking geweest met het varen in de boot. Met behulp van duikers is er een eerste aanzet gegeven voor een waterzoektraining.  

Juni 1999;  Deelgenomen aan de grote internationale beurs BRAND 99 in de RAI in Amsterdam.
Er is gedurende de gehele week  een team van de RHWW aanwezig geweest op deze grote en belangrijke beurs. Er waren gedurende deze week veel leuke reacties van deelnemers en bezoekers ook werden er veel contacten opgedaan. 
De RHWW was uitgenodigd door Hütter Veiligheid sponsor van de RHWW. Op het buitenterrein werden elke dag meerdere demonstraties verzorgd welke door veel bezoekers werden gadegeslagen. Ook mochten vrijwilligers voor slachtoffer spelen en meemaken hoe de honden hen (uiteraard) vonden.


 

© St. Reddingshonden RHWW
~ Home ~ ~ Sitemap ~ Disclaimer ~ Back ~ Top page ~

ROBUSTUS AB COLLABORARE DUM ZAMIA
Sterk door samenwerken tijdens vermissingen