Activiteiten 2010 | 2009 | 2008| 2007 |2006 | 2005 | 2004 |2003 |2002 |2000 |1999  

7 december; Puinzoeken met brandweer Utrecht.
Op verzoek van de brandweer Utrecht is een gezamenlijke oefening gehouden. Er was een "gasexplosie" geweest in een pand waar nog slachtoffers aanwezig waren. Voorafgaand aan deze oefening werd een lezing verzorgt waar de nuttige inzet van reddingshonden werd toegelicht. Het praktijk gedeelte werd door twee reddingshonden van de RHWW uitgevoerd. De samenwerking verliep goed en alle partijen vonden het een nuttige en geslaagde oefening.

 

12 oktober; Lezing in Emmeloord.
Voor de Kynologen Club in Emmeloord is een geslaagde lezing gehouden over het reddingshondenwerk. Zie ook een reactie in het gastenboek naar aanleiding van die avond.

 

5, 6 en 7 oktober; RHWW op bivak.
Ook dit jaar is er weer een geslaagd bivak geweest in de bossen rond Nijmegen en Groesbeek. Gedurende het gehele weekend moest er hard worden gewerkt en zijn er onder verschillende omstandigheden trainingen gehouden waaronder een nachtoefening. Gelukkig was het dit jaar droog en ook nog eens volle maan...
Dit zijn zeer leerzame weekends om als geleider met je hond continue op te trekken. Oefenslachtoffers en organisatie bedankt!

 

29 en 30 september; RHWW aanwezig bij de Nationale Dier & show in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch
Tijdens dit weekend is de RHWW aanwezig met een stand en zal tevens verschillende demonstraties verzorgen. KLIK HIER voor informatie over de Nationale Dier & Show 2001

Wilt U KORTING op de entree? KLIK HIER VOOR EEN KORTINGSBON. Als u deze bon afdrukt en toont bij de kassa dan krijgt u de korting zoals vermeld op de bon.

 

16 september; Demonstratie in Zutphen. 
Ter gelegenheid van de Nationale Duik-Holland-Schoon-Dag werden aan de Vispoortgracht in Zutphen door de RHWW verschillende demonstraties verzorgd in het waterzoeken. De activiteit was door de brandweer Zutphen georganiseerd in samenwerking met de Zutphense duikvereniging DIZ. De laatste demo was een samenwerking met de duikvereniging ("slachtoffer"), de RHWW (lokaliseren van de drenkeling door de reddingshonden), de brandweerduikers (het opduiken en aan wal brengen van het slachtoffer en het reanimeren), de ambulancedienst (het afvoeren van het slachtoffer). Met name deze demo werd door zeer vele belangstellenden gadegeslagen. 

KLIK HIER voor een verslag uit het Gelders Dagblad

 

15 september; Demonstratie in Zwartebroek.
In het kader van het 75 jarige bestaan van de brandweer in Zwartebroek werden er door meerdere hulpverleningsorganisaties demonstraties verzorgd. Ook de RHWW was gevraagd hieraan deel te nemen. Er was zeer veel belangstelling tijdens de 4 demonstaties. 

 

7 juli 2001; Demonstratie in Apeldoorn.
Op een door het Politie Verkeers Instituut georganiseerde Open dag voor een bedrijf is de de RHWW op verzoek aanwezig geweest. Een 4-tal honden met geleiders heeft voor een belangstellend publiek een aantal demonstraties gegeven.

 

17 juni 2001; TV-opnamen voor "Willem Wever".
Tijdens een training op vaderdag zijn TV-opnamen gemaakt voor het programma "Willem Wever" van de NCRV. Gedurende die gehele zondag was het opnameteam, de presentatrice, het meisje die wat over reddingshonden wilde weten (zie foto rechts) en met name onze Gaby met haar Rebecca druk in de weer. De programma leiding had een gedegen draaiboek gemaakt en compleet met de "Willem Weverbus" waren zij naar onze training gekomen.

LAATSTE NIEUWS: De opname zal op 15 december 2001 worden uitgezonden bij de NCRV op TV1 om 19.00 uur.

 

19 mei 2001; Demonstratie AVR - Duiven.
Door de MKZ crisis is deze dag niet doorgegaan.

Tijdens de open familiedag van de afvalverwerking AVR in Duiven zal gedurende de gehele dag de RHWW aanwezig zijn en een aantal demonstraties geven.

 

10 t/m 13 mei 2001; Deelname aan de "Ramp en Bestrijding 2001" beurs in Rosmalen.
Op uitnodiging van de NIBRA (Nederlands Instituut voor Brand en Rampenbestrijding) heeft de RHWW aan deze beurs deelgenomen en meerdere demonstraties verzorgt. De beurs werd gehouden in en om het Autotron in Rosmalen. 
Voor meer informatie over deze beurs KLIK HIER.

 

30 april 2001; Koninginnedag in Tilburg.
Op verzoek heeft de RHWW deelgenomen aan de Oranjefeesten in Tilburg en heeft een aantal demonstraties verzorgt.

 

28 april 2001; Maritieme open dag in Zutphen. 
Door de MKZ crisis is deze dag niet doorgegaan.

In samenwerking met de duikgroep van de vrijwillige brandweer in Zutphen zal de RHWW deelnemen aan deze eerste Maritieme open dag van watersportvereninging De Mars aan de Tichelerstraat. Er worden in samenwerking met de brandweerduikers een aantal demonstraties verzorgt. Er zal veel te zien zijn gedurende deze dag, in totaal nemen zo'n 26 instellingen deel aan deze open dag (van 9.30 - 16.30). Onder andere zal Rijkswaterstaat haar nieuwste boot de RP66 tonen. De brandweer zal het gloednieuwe duikassistentievoertuig (de Dolfijn) gebruiken en het Rode kruis is aanwezig met de nieuwe opblaasbare Sigma-tent en ontwikkeld na de rampen in Enschede en Volendam. De organisatie heeft onlangs in de Zutphense Koerier laten weten "zeer trots" te zijn op de deelname van de RHWW aan de maritieme open dag.

 

maart - april 2001; COP-Westervoort en hun klanten steunen de RHWW.
De COP-Westervoort aan de Korte Griet heeft de afgelopen periode een actie gehouden en vijf goede doelen genomineerd waaronder de RHWW. Er was in totaal vijfduizend gulden te verdelen. De klanten van de COP bepaalden de verdeelsleutel van dit totaal bedrag door een muntje, die men bij bepaalde artikelen ontving, in koker te deponeren van hun favoriete goede doel. Op 10 maart is een aantal leden met hun honden bij de COP aanwezig geweest door op die wijze aandacht te geven aan deze sympatieke actie. Inmiddels is door COP-Westervoort bekend gemaakt dat de RHWW door de klanten op de eerste plaats is gekozen. Het bedrag wat zal worden uitgekeerd is fl 1340.  Een geweldig resultaat waar de RHWW byzonder blij mee is.

 

2 april 2001; Lezing bij scoutinggroep.
Twee leden hebben een lezing en een demonstratie gegeven aan een scoutinggroep.

 

St. Reddingshonden RHWW
~ Home ~ ~ Sitemap ~ Disclaimer ~ Back ~ Top page ~

ROBUSTUS AB COLLABORARE DUM ZAMIA
Sterk door samenwerken tijdens vermissingen