Activiteiten 2010 | 2009| 2008| 2007| 2006| 2005 | 2003 | 2002 | 2001  | 2000  | 1999 

10 t/m 12 december 2004;
De RHWW was aanwezig op Dier en Plezier in Goes.

Ook dit jaar was de RHWW in Goes gedurende deze drie dagen op dit evenement met een aantal reddingshonden en een informatiekraam aanwezig

De Zeeuwse leden van de RHWW waren dit weekend met de honden op dit evenement actief.
Deze reddingshonden hebben verschillende demonstraties verzorgd om de aanwezige toeschouwers te laten zien hoe het zoeken naar een slachtoffer in zijn werk gaat. Naast de informatie die vanuit de infokraam werd verzorgd werden door de secretaris de demo's aan elkaar gepraat waarbij veel informatie werd gegeven.
Deze drie dagen zijn goed verlopen waarbij veel belangstelling door de bezoekers in het reddingshondenwerk werden getoond.

Ook waren op dit evenement andere dieren aanwezig zoals; konijnen, kippen, duiven, schapen, honden en paarden tot aan siervissen toe. Er werden ook andere demonstaties met honden gegeven o.a. gehoorzaamheid, jacht en dansen met honden.
 


9 oktober 2004;
 De RHWW heeft deelgenomen aan de Gelderse Politiedag in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Op verzoek van de Politie heeft een team met reddingshonden van de RHWW een aantal demonstraties gegeven.
Deze demonstraties werden bijzonder goed bezocht. De dag is bijzonder geslaagd mede door het vele bezoek en reacties.
Het was voor velen een gezinsuitje op een stralende herfstdag. De Gelderse Politiedag in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem trok zaterdag elfduizend bezoekers.


Een enorme belangstelling tijdens de demonstraties van de RHWW


September 2004;
Afbouwfase van het pand is in volle gang.
 


John van Norden aan het werk, Diso controleert de kwaliteit van het zand.

Deze periode is een ploeg vrijwilligers van de RHWW zeer druk met de afwerking van het pand, om de kosten te drukken wordt zoveel mogelijk zelf gedaan.
Naast deze groep zijn er ook anderen in het gebouw aan het werk zoals bijvoorbeeld een installateur en tegelzetters.
Er moet nog veel gebeuren maar wat nu wordt gedaan is direct zichtbaar.
De afwerkfase is gestart, dat betekend dat het einde zichtbaar is en gedacht kan worden aan een opening. Daarover volgt later meer. De streefdatum is wel op 20 november gesteld.

Als er nog een Hovenierbedrijf is die onze voortuin wil vullen, of iemand die daarvoor een tip heeft dan heel graag.

Voor meer informatie over het gebouw; klik hier

17 en 18 juli 2004;
Power Horse Competition in Duiven, levende PK's!

Ook dit jaar is de RHWW weer aanwezig bij dit mooie evenement.
Zeker de moeite waard om hier met het gehele gezin eens naar toe te gaan.
KLIK HIER voor informatie over POWER HORSE.


mei, juni, juli 2004;
De RHWW is zeer druk met het gebouw.

De afgelopen maanden is de RHWW zeer druk geweest met de verplaatsing en bouw van het eigen pand. Inmiddels staat het gebouw op de definitieve bestemming en vinden de werkzaamheden op dit moment vooral binnen plaats.
Zonder de vele ontvangen hulp en donaties had dit niet tot stand kunnen komen.
KLIK HIER voor meer informatie.


5 juni 2004;
De RHWW is aanwezig op de 112 dag in Hoogeveen.


KLIK HIER voor informatie over deze 112 dag in Hoogeveen

3 mei 2004;
Vandaag 3 mei is een bijzondere dag voor de RHWW!

Na een heel lange weg is het eindelijk zover dat er aan ons eigen gebouw wordt gewerkt.
KLIK HIER om de foto's te bekijken en tevens de voortgang te zien.

Mocht U ons willen helpen dat kan natuurlijk altijd en is zeer welkom.
KLIK HIER om de pagina over ons gebouw te bekijken.


maart 2004
Aangeslotenen Stichting RHWW.

Aangeslotenen: kijk op de Members Only pagina!
Er is al hard gewerkt.
Iedere hulp van een ieder kunnen we hard gebruiken.


31 januari 2004
Jaarvergadering St.R.H.W.W.

In de zaal van Gilde St.Remigius in Duiven werd de jaarvergadering gehouden voor alle aangeslotenen van de St.R.H.W.W. Mogelijk dat deze vergadering, het volgend jaar, in een eigen pand kan plaatsvinden….
Hieronder een paar wetenswaardigheden uit de vergadering;

~ Bestuurverkiezing; Het huidige bestuur was aftredend en is weer herkozen.

~ Inzetten 2003; 31 keer zijn er voorbereidingen geweest op een inzet n.a.v. een hulpvraag. 15 keer is het niet tot een inzet gekomen doordat bij 9 hulpvragen de vermiste gedurende de voorbereiding al was gevonden. Bij 6 hulpvragen waren er onvoldoende gegevens of aanwijzingen om een zoekgebied te kunnen bepalen. 16 inzetten vonden doorgang waarvan 4 in het buitenland (Maleisië, België, Frankrijk en Malawi).
In totaal werden 4 vermisten door de inzetten teruggevonden waaronder in één geval iemand die nog leefde.

~ Aangeslotenen; Aantal aangeslotenen begin 2004: 38

~ Diploma’s, certificaten; 5 reddingshondenteams ontvingen diploma’s; basis, RH1 of RH2.

~ Handboek St. R.H.W.W; Het Handboek is gereed en lag ter inzage, later ontvangt elke aangeslotene een exemplaar.

~ Legitimatiepasjes; De legitimatie pasjes voor de inzetbare aangeslotenen zijn gereed en worden binnenkort aan inzetbare teams verstrekt.

~ Het RHWW gebouw; Over een eigen RHWW gebouw werden positieve berichten gegeven!
Op deze site zal daarover binnenkort meer worden bericht. Er is al wel een bouwteam en een actieteam samengesteld.

De avond werd afgesloten met een hapje een drankje en video beelden die waren gemaakt tijdens inzetten in Frankrijk en Malawi van het afgelopen jaar.


11 januari;
Eerste training 2004.

Tijdens de natte training op het Roosendaalse veld bij Arnhem werd door een team van de Panorama een bezoek gebracht.
Er zal binnenkort in dit weekblad een artikel over de RHWW verschijnen. Later hierover meer.


 

© St. Reddingshonden RHWW
~ Home ~ ~ Sitemap ~ Disclaimer ~ Back ~ Top page ~

ROBUSTUS AB COLLABORARE DUM ZAMIA
Sterk door samenwerken tijdens vermissingen